PROFILE & SOCIAL CONNECT

Sơ đồ chỉ đường

BAH FOOD JOINT STOCK COMPANY

Công ty cổ phần thực phẩm đại chúng BAH được thành lập ngày 22/04/2019, ra đời với sứ mệnh tạo ra thực phẩm sạch, ngon, đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng.